Program Category Program Play Date
Suprabhatam Songs on Ayyappa and Krishna

Devotional songs on Ayyappa, Krishna and Guruvayoorappan.

24-Dec 2018
Geetanjali In Praise of the Gods

Devotional songs on Rama and other deities.

24-Dec 2018
Suprabhatam Devotional Songs for the Morning

Songs in praise of gods, including Ganesha, Hanuman and Subrahmanya.

22-Dec 2018
Shlokam Stotras on Shiva

Shivalinga Namaskaram, Lingashtakam, Vedasaara Shiva Sahasranamam.

22-Dec 2018
Geetanjali Devotional Music

Songs on various deities.

22-Dec 2018
Suprabhatam Om Namah Shivaaya

Selection of devotional songs on Shiva.

22-Dec 2018
Shlokam Stotras and Shlokas

Purusha Suktam, Hayagreeva Stotram, Lakshmi Hayavadana Ratnamala, Varadaraja Panchashat

22-Dec 2018
Geetanjali Devotional Music

Selection of songs on deities, including Krishna and Shiva.

22-Dec 2018
Vachana Songs of the Shaivite Saints

Philosophical and spiritual writings of the Veera Shaiva saints of Karnataka.

22-Dec 2018
Geetanjali Devotional Music

Songs on Ganesha, Subrahmanya, Krishna and aspects of Devi.

22-Dec 2018