1:00:22
play

Shlokam

Stotras on Shiva

Shivalinga Namaskaram, Lingashtakam, Vedasaara Shiva Sahasranamam.

Sanskrit
1:03:44
play

Suprabhatam

Devotional Songs for the Morning

Songs in praise of gods, including Ganesha, Hanuman and Subrahmanya.

Tamil
0:56:56
play

Geetanjali

Devotional Music

Songs on various deities.

Kannada
1:01:13
play

Geetanjali

Devotional Music

Selection of songs on deities, including Krishna and Shiva.

Malayalam
1:01:32
play

Suprabhatam

Om Namah Shivaaya

Selection of devotional songs on Shiva.

1:02:06
play

Shlokam

Stotras and Shlokas

Purusha Suktam, Hayagreeva Stotram, Lakshmi Hayavadana Ratnamala, Varadaraja Panchashat

Sanskrit
1:01:59
play

Geetanjali

In Praise of the Gods

Devotional songs on Ganesha, Anjaneya and Devi.

Tamil
1:02:17
play

Geetanjali

Devotional Music

Songs on Ganesha, Subrahmanya, Krishna and aspects of Devi.

Telugu
1:02:26
play

Vachana

Songs of the Shaivite Saints

Philosophical and spiritual writings of the Veera Shaiva saints of Karnataka.

Kannada
1:02:03
play

Suprabhatam

Music for the Morning

Devotional music to begin the day with

Kannada
1:01:39
play

Geetanjali

Devotional Music

Songs on various deities presented by different singers.

Tamil
0:53:40
play

Shlokam

Vishnu Sahasranaamam

The thousand names of Vishnu

Sanskrit
1:07:40
play

Shlokam

Stotras and Shlokas

Lakshmi Stotram, Sri Rajeshwari Suprabhatam, Sri Saraswati Sahasranama Stotram.

1:02:19
play

Suprabhatam

Gods and Gurus

Devotional songs on deities and gurus, including Vishnu, Raghavendra, Ramana Maharshi and Saibaba.

Telugu
1:03:50
play

Suprabhatam

Songs on Devi

Selection of devotional songs on various manifestations of Devi.

Kannada
1:02:54
play

Geetanjali

In Praise of the Gods

Devotional songs on various deities, including Ganesha, Vishnu and manifestations of Devi.

Malayalam
1:02:38
play

Suprabhatam

Devotional Music

Songs in praise of gods and gurus.

Tamil
1:02:29
play

Geetanjali

Songs on Gurus

Songs in praise of Raghavendra Swamy and Saibaba.

Kannada